Diamonds

Denne klubben har VM Premium
Diamonds
Manager Big Al
Treningsfasiliteter Treningsfasiliteter i verdensklasse5
Fysio fasiliteter Leger
Total spillerverdi 0 C
Sist online 11 måneder siden

Senior squad(0/22)

Ingen spillere.

Youth squad Youth squad (0/20)

Ingen spillere.