Division 5, Group 16

Matches

Select date:
Time Home team   Away team
13 April 2024, 01:45 Pera Mahala 3 - 0 Anagennisi Velonadon
13 April 2024, 01:50 Ethnikos Kossos 0 - 2 Nestos Kato Kambi
13 April 2024, 02:35 Anagennisi Velonadon 0 - 2 Nestos Kato Kambi
13 April 2024, 05:20 Ethnikos Alifeira 2 - 0 Pera Mahala
13 April 2024, 05:25 Rea 1 - 0 Anagennisi Katakalion
13 April 2024, 06:55 Anagennisi Velonadon 1 - 2 Roumpado
13 April 2024, 08:10 Nestos Rizia 2 - 0 Pera Mahala
13 April 2024, 08:40 Roumpado 2 - 0 Ethnikos Alifeira
13 April 2024, 08:50 Ethnikos Alifeira 3 - 3 Angiai
13 April 2024, 09:20 Roumpado 1 - 2 Nestos Rizia
13 April 2024, 10:55 Nestos Kordelli 0 - 0 Bambalio
13 April 2024, 10:55 Ethnikos Yiannidhes 2 - 1 Nestos Rizia
13 April 2024, 11:40 Angiai 1 - 0 Ethnikos Kossos
13 April 2024, 11:55 Ethnikos Yiannidhes 0 - 3 Anagennisi Katakalion
13 April 2024, 12:15 Nestos Rizia 0 - 0 Megas Dhendros
13 April 2024, 13:00 Angiai 2 - 3 Nestos Kordelli
13 April 2024, 13:15 Ethnikos Kossos 0 - 1 Nestos Kordelli
13 April 2024, 13:40 Rea 0 - 2 Nestos Mykines
13 April 2024, 14:00 Anagennisi Katakalion 2 - 0 Nestos Kordelli
13 April 2024, 14:55 Megas Dhendros 0 - 1 Karimbali
13 April 2024, 15:30 Pera Mahala 2 - 1 Karimbali
13 April 2024, 16:45 Karimbali 2 - 0 Roumpado
13 April 2024, 17:10 Nestos Kato Kambi 0 - 3 Ethnikos Alifeira
13 April 2024, 17:20 Nestos Mykines 3 - 0 Anagennisi Katakalion
13 April 2024, 17:25 Rea 1 - 0 Megas Dhendros
13 April 2024, 17:40 Karimbali 2 - 0 Ethnikos Yiannidhes
13 April 2024, 17:40 Nestos Kato Kambi 1 - 1 Bambalio
13 April 2024, 18:10 Ethnikos Yiannidhes 3 - 0 Rea
13 April 2024, 18:25 Bambalio 0 - 1 Angiai
13 April 2024, 18:30 Megas Dhendros 1 - 2 Nestos Mykines
13 April 2024, 19:30 Nestos Mykines 3 - 0 Ethnikos Yiannidhes
13 April 2024, 20:20 Roumpado 1 - 0 Rea
13 April 2024, 20:25 Anagennisi Katakalion 2 - 1 Bambalio
13 April 2024, 21:50 Nestos Mykines 0 - 1 Karimbali
13 April 2024, 22:05 Megas Dhendros 2 - 1 Anagennisi Velonadon
13 April 2024, 23:10 Pera Mahala Preview Ethnikos Kossos