London Gordons

Denne klubben har VM Premium
Premium
Klubbnavn London Gordons
Manager Gordon
Treningsfasiliteter Treningsfasiliteter i verdensklasse5Gold
Fysio fasiliteter Spesialister
Total spillerverdi 165.101.334 C
Sist online Ca 2 timer siden