Privatlivspolitik

En persondatapolitik med kommentarspor?

Hej! Jeg er Virtual Managers ledende softwareudvikler. Du kender mig fra bloggen under mit klubnavn FC Sunnyvale.

Jeg er også den eneste fuldtidsansatte medarbejder og derfor er jeg nødt til at varetage mange forskellige opgaver, deriblandt at opdatere vores persondatapolitik i forbindelse med den nye EU databeskyttelsesforordning (GDPR).

En af hensigterne med GDPR er at skabe åbenhed og klarhed omkring hvordan virksomheder behandler dine personoplysninger. Der er dog en hel del tilfælde hvor tekniske og lovmæssige begreber kan virke misvisende, når man som lægmand læser et dokument som det her.

Derfor har jeg lagt en række info-bokse ind, hvor jeg på godt dansk forklarer hvad der ligger bag nogle af de tekniske og lovmæssige formuleringer.

Hvis du f.eks en gang for alle gerne vil have slået 100% fast hvad en cookie egentlig er og hvad man kan med den, så læs videre.

1. Dataansvar

Playonic ApS er den dataansvarlige.

Kontaktoplysninger

Kontakt: Playonic ApS
Adresse: Skalhuse 5, 9240 Nibe
CVR: 29778701
Mail: supportvirtualmanager.com

2. Behandling af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, som du frivilligt giver os, når du opretter din klub eller redigerer din profil. Vi indsamler også data om dine logins.

Hvis du vælger at bruge Facebook eller Google til at oprette din klub, sender de os din e-mail, dit fulde navn, og et link til dit offentlige profilbillede.

De data, vi anvender, omfatter:

 • Email-adresse og/eller profil fra Facebook eller Google (til login)
 • Et krypteret password
 • Transaktionsdata (hvis du køber produkter af os)
 • Fødselsdato (hvis du selv ønsker at oplyse det)
 • Mobilnummer (hvis du køber tjenester med mobil)
 • Oplysninger, som du selv giver os i forbindelse med supporthenvendelser

Formålet med at vi behandler email-adresse, password og/eller profil fra Facebook eller Google er for at du kan logge ind på din klub.

Din email bruger vi også for at kunne sende dig kvitteringer på køb, gendanne tabt password, og sende dig de påmindelser på email, som du selv vælger.

Din email-adresse kan kun ses af medarbejdere tilknyttet Playonic ApS.

Du kan selv vælge at modtage påmindelser på email i forbindelse med større opdateringer, fravær, og målsætninger på siden Indstillinger. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra a, b og f.

Når du besøger hjemmesiden, modtager vi din IP-adresse, og visse oplysninger om den enhed, du bruger, f.eks type af browser og operativsystem.

Din IP og information om din enhed er basale tekniske oplysninger, som altid udveksles mellem din enhed og hvilken som helst server på nettet, som du tilgår. Det sker for at koordinere overførslen af det indhold du ser, og tilpasse det til din enhed. Vi gemmer IP-adresse og tidspunkt for logins at sikre mod ulovlig adgang til vores systemer eller overtrædelse af spillereglerne.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra f.

Hvorfor får I min IP og information om min enhed?

Udvikleren forklarer:

Når du henter en hvilken som helst side, billede eller anden slags fil fra nettet, skal din maskine og den server, filen ligger på, udveksle en række oplysninger for at koordinere overførslen.

De sendes helt automatisk af din maskine og internetudbyder, og det er en grundlæggende forudsætning for at internettet og World Wide Web kan fungere.

Hvad er en IP-adresse?

En IP-adresse er et nummer, der kan se sådan her ud: 111.222.123.234. En IP-adresse er det, der gør det muligt for 2 maskiner på nettet at kommunikere med hinanden.

De fleste mennesker har ikke en fast IP-adresse. Som regel får man en ny, hvis man slukker og tænder sin internet-router. Hvis man surfer på mobil, eller fra en skole eller virksomhed, vil man ofte have en IP-adresse, der deles af hundreder eller tusindvis af andre på samme tid.

Det er kun din internetudbyder, som kan knytte en IP-adresse til dig personligt, og den information udleverer de kun, hvis politiet kommer med en dommerkendelse. Alligevel defineres den i lovgivningen som "personoplysninger", og det er derfor vi skal nævne det her.

Det at vi kender din IP-adresse gør ikke at vi ved noget om dig personligt. Man vil højst kunne slå IP-adressen op og se hvilken internetudbyder eller virksomhed, som adressen tilhører.

Hvad ved I om min maskine?

Din browser (internetprogram) sender en lille bid tekst til alle de servere på nettet, som du tilgår. Teksten indeholder noget basal information om browseren selv, og somme tider det operativsystem, som din enhed har.

Her er et eksempel på hvad min egen arbejdsmaskine sender:

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Det eneste, som linjen fortæller er, at jeg bruger browseren Firefox version 60, på en Mac med operativsystemet Mac OS X 10.13.

Browseren fortæller også visse andre tekniske detaljer til de sider, du besøger. Du kan selv se, hvilken information, din browser sender på denne side: https://www.whatismybrowser.com

Når du køber et produkt eller skriver til os på hjemmesiden, indsamler vi selvfølgelig de oplysninger, du selv afgiver, f.eks navn, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Hvis du betaler med kreditkort får vi oplyst typen af dit kort og de 4 sidste cifre i kortnummeret.

Betalingsoplysninger behandles aldrig direkte af Playonic ApS, men af betroede betalingsindløsere over en krypteret forbindelse.

Det primære formål er at kunne tage imod betaling og levere det produkt, du har købt. Et andet formål med at behandle disse oplysninger er at vi skal overholde visse lovkrav, hovedsageligt til regnskab og bogføring.

Vi gemmer de 4 sidste cifre af kortnummeret, for at kunne hjælpe dig ved eventuelle betalingsproblemer.

Ved køb indsamler vi IP-adressen for at kunne forhindre svig, og som dokumentation overfor SKAT.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Du har mulighed for at indtaste din fødselsdato og køn, men det er frivilligt. Hvis du gør, bliver din alder og køn vist på din managerprofil, som alle kan se.

Du kan også registrere dit mobiltelefonnummer på siden. Mobilnummeret bruger vi hvis du køber shoutbox-beskeder med SMS, for at vi kan koble beskeden til den rigtige klub og vise dit klubnavn og logo. Vi bruger også nummeret til at hjælpe dig med betalingsproblemer, eller hvis du har mistet både password og email-adresse til din klub, og gerne vil have gendannet din adgang.

Dit mobilnummer kan kun ses af medarbejdere hos Playonic ApS.

Opbevaring af oplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Henvendelse til support

Når du skriver til os via supportsystemet, bliver din henvendelse i første omgang behandlet af andre managers, som yder frivillig hjælp på siden. Disse frivillige har ikke lov til at behandle personoplysninger, så du må derfor ikke skrive sådanne i din henvendelse.

Hvis personoplysninger er nødvendige for at behandle din henvendelse, skal du vente med at give dem, til sagen er overdraget til en af vores medarbejdere. Der vil i så fald stå enten:

Din supportsag er sendt videre til Administrator

eller

Din supportsag er sendt videre til Udvikler

Når din sag er sendt videre til en medarbejder, kan den ikke længere læses af frivillige.

Hvis du vælger kategorien "Betalingsproblemer", når du åbner en supportsag, sendes den direkte til en medarbejder.

3. Hvem videregiver vi personoplysninger til

Personoplysninger afgivet på virtualmanager.com bliver kun behandlet af medarbejdere ved Playonic ApS, samt betroede tredjeparter.

Vi bruger eksterne samarbejdspartnere til teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, backup af data og udsendelse af emails. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Herunder kan du se hvilke virksomheder, det drejer sig om, og læse hvordan oplysningerne bruges:

DigitalOcean LLC

Vores webservere og database er hostet hos DigitalOcean i Frankfurt, Tyskland. Derfor ligger al vores data på maskiner hos dem.

Amazon Inc

Hver nat tager vi en backup af hele vores database af sikkerhedshensyn. Backuppen bliver komprimeret og krypteret og vi uploader den derefter til Amazon S3, som er en fil-lagringstjeneste.

Google LLC

Vi bruger Google Mail til medarbejdernes emailadresser og til vores support-email. Hvis du skriver til os ender din mail selvfølgelig i vores Indbakke i GMail. Hvis vores medarbejdere over email diskuterer en sag som vedrører dig - f.eks ved betalingsproblemer - kan disse mails også indeholde personoplysninger.

Vi anvender Google Analytics til anonym indsamling af besøgsstatistik. I den forbindelse modtager Google anonymiserede IP-adresser, hvor de 3 sidste cifre er fjernet.

Hvis du anvender Google som login på Virtualmanager, vil Google selvfølgelig vide at du har besøgt vores site.

Facebook Inc

Hvis du anvender Facebook som login på Virtualmanager, vil Facebook selvfølgelig vide at du har besøgt vores site.

Link Mobility Group

Link Mobility er vores udbyder af SMS-tjenester og SMS-betaling. Hvis du betaler med SMS, vil de naturligvis kende dit telefonnummer.

ActiveCampaign, LLC

ActiveCampaign driver tjenesten Postmark til udsending af mails. Nyhedsbreve og automatiske mails såsom kvitteringer og påmindelser bliver sendt gennem Postmark. Vi er selvfølgelig nødt til at fortælle dem din email-adresse, så de ved hvor beskeden skal sendes hen.

Nogle af disse databehandlere er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU–US Data Privacy Framework, jfr. EU Databeskyttelsesforordningen art. 45.

4. Dine rettigheder

Som dataansvarlig skal vi oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten og retten til dataportabilitet

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, kan du anmode om en dataeksport på siden Dataeksport

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, har du selv mulighed for at korrigere dem. Under "Indstillinger" har du mulighed for at ændre email-adresse, adgangskode og valg vedrørende email-notifikationer. Under Managerprofil har du mulighed for at ændre eller slette de data du selv har oplyst omkring køn, alder og telefonnummer.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks hvis du ikke længere ønsker at have en profil hos os, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger - med andre ord, at få slettet din profil. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på gennem supportsystemet. Du kan blive bedt om at dokumentere at du er den retmæssige indehaver af profilen, for at vi kan sikre os at tredjeparter, som har fået adgang til dit login, ikke kan slette din konto.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dtdatatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Cookies

Vi anvender "cookies", som er en lille bid tekst, der bliver gemt på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Når du besøger hjemmesiden for første gang, vil et banner informere dig om at vi bruger cookies og linke direkte til denne side. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke. Hvis du bekræfter brugen af cookies gennem banneret eller ved fortsat anvendelse af hjemmesiden, giver du derved dit samtykke og banneret vil forsvinde fra din skærm. Du kan altid tilbagetrække dette samtykke ved at slette dine cookies eller blokere for dem. Hver browser har forskellige måder til at slette eller deaktivere cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

De der cookies... kan jeg ikke få en helt simpel forklaring?

Udvikleren forklarer:

Jeg kan bedst forklare cookies med et eksempel:

 • Du ringer ned til din lokale pizzamand, og bestiller to nummer 15 med ekstra ost.
 • Pizzamanden siger: "Ja tak, vi kommer med dem om 20 minutter. Dit bestillingsnummer er 42"
 • Du skriver '42' ned på en lap papir
 • Da pizzaerne ikke er kommet efter en halv time efter, ringer du for at høre hvor de bliver af: "Hej, mit bestillingsnummer er 42, og jeg venter stadig på mine pizzaer."
 • Pizzamanden finder bestilling nummer 42, og kan fortælle dig at den er 15 minutter forsinket.
 • Da du endelig har fået dine pizzaer, krøller du sedlen med '42' sammen og smider den ud.

I det her eksempel svarer din lap papir med tallet 42 på til en cookie, og det er ikke engang en oversimplificeret forklaring af hvad cookies er.

Når din maskine kontakter en server på nettet for at hente en side, noget grafik eller hvad som helst andet, kan serveren give den en bid tekst og bede den om at huske teksten - ligesom pizzamanden gjorde i eksemplet, da han gav dig bestillingsnummeret 42.

Næste gang du kontakter den samme server sender din maskine denne bid tekst tilbage - ligesom du oplyste nummeret 42, da du skulle spørge hvor dine pizzaer blev af.

En vigtig detalje er, at din maskine kun sender de cookies tilbage en server, som den selv har sendt dig. Du ringer heller ikke ned banken og oplyser bestillingsnummeret på dine pizzaer.

Og, ligesom du smed papirlappen ud, kan du også altid selv slette de cookies, der ligger på din maskine.

Nu ved du alt hvad en cookie kan.

Virtualmanager.com bruger en række tjenester fra partnere på vores sider. Disse tjenester bruger til tider også cookies. Her er en oversigt over anvendelsen tredjeparts-cookies på Virtualmanager.com:

Besøgsdata: Vi bruger Google Analytics til at holde styr på antal besøg, antal sidevisninger, perioder med spidsbelasting, osv.

Måling af effektiviteten af vores annoncering: Vi annoncerer for Virtualmanager gennem Facebook og på Google AdWords. Vi vil gerne vide om de penge, vi bruger, er givet godt ud. Derfor bruger vi værktøjer fra disse virksomheder, som giver os indsigt i, om de personer der klikker på en reklame for Virtual Manager, også melder sig til og om de sidenhen køber noget. Tjenesterne kan også vælge at vise flere Virtual Manager-reklamer for personer, der en gang har været inde på vores forside, for at minde dem om at vi stadig eksisterer. Dette kaldes 'remarketing'. Disse funktioner kræver at de lægger en cookie.

Login via sociale tjenester: Du kan bruge Facebook, Google samt andre sociale netværk til at logge ind på Virtualmanager.com. Disse partnere vil lægge cookies på din maskine, hvis du bruger deres tjeneste til at logge ind på Virtual Manager.

Reklamer: Bannerreklamer på siden udbydes af følgende virksomheder:

Concept
Website: https://concept.dk
Bredgade 35
1260 København K
Danmark

Venatus Media
Website: https://www.venatusmedia.com
29-31 Saffron Hill
London EC1N 8SW
England

Disse udbydere og deres samarbejdspartnere bruger cookies til at målrette annoncer. Du kan fravælge cookies fra specifikke annoncører bla. her: https://www.youronlinechoices.com. Hvis du fravælger cookies betyder det ikke, at du ikke længere vil få vist annoncer. Det betyder blot at annoncerne ikke længere vil være målrettet dine interesser.

Hvordan fungerer målrettede reklamer?

Udvikleren forklarer:

Det er nødvendigt for os at vise reklamer på siden, for at vi kan drive virksomheden.

Målrettede reklamer er nok det mest kontroversielle emne, når det kommer til privatliv, så de kræver en særskilt forklaring.

Lad mig slå fast: vi sidder ikke og sender information, som du har givet os, til annoncører.

Når du ser en reklame på vores side, så bliver den ikke hentet fra vores egen server, men i stedet fra reklamebureauets (eller deres partneres) servere.

Hvis du har fulgt med i mine tekniske forklaringer, kan du faktisk selv udlede hvordan det fungerer.

De data, som annoncørerne får, er de data, som jeg tidligere forklarede at din maskine, browser, og internetudbyder helt automatisk sender hver gang du henter noget indhold fra nettet - og som er helt grundlæggende for at internettet fungerer.

Vores system har ingen kontakt med annoncørerne, og vi sender dem ingen information om dig. Når du ser en reklame kommunikerer du selv direkte med annoncøren - det går ikke via os, og reklamerne er ikke knyttet til din Virtual Manager-konto. De ved selvfølgelig at du har set reklamen på www.virtualmanager.com.

Hvis du skriver et indlæg i vores forum og lægger et billede ind af en sjov mis med en frøhat på, som bliver hentet fra et andet site, så har du gjort det samme som vi gør, når vi lægger reklamer ind. Alle dem som læser dit indlæg, har så i lovens forstand fået videregivet deres personlige oplysninger, fordi deres browser udveksler tekniske oplysninger med den server, som billedet skal hentes fra.

Når du kontakter reklameudbydernes servere betyder det også at de kan lægge en cookie, som din maskine så fremover sender tilbage til dem, når du ser flere reklamer fra samme reklameudbyder.

Så hvis vi forestiller os at du ser en reklame på vores side, og de sender dig en cookie med tallet 42, så begynder de at opbygge en profil på "nummer 42". De ved ikke noget om dig personligt - de kender dig kun som "nummer 42" og så det faktum at du har besøgt vores side.

Hvis du så besøger et andet website, hvor du ser en reklame fra samme reklameudbyder, så henter du igen reklamen direkte fra reklameudbyderen - ikke fra den pågældende hjemmeside. Reklameudbyderen siger så: "Hov! Her kommer nummer 42. Han, hun eller den har før været på Virtual Manager, så han, hun eller den kan sikkert lide fodbold og/eller online spil." Og så viser de dig sikkert en reklame, der har noget med en af de ting at gøre.

Den anden side, du besøger, ved ikke noget om at du har besøgt Virtual Manager.

Hvis den side, du er inde på, har noget med biler at gøre, så tilføjer reklameudbyderen "interesseret i biler" til "nummer 42"s profil, men de ved stadig ikke hvem du er.

Hvis du sletter den cookie, de har sat, så er det som om at du aldrig har eksisteret.

En undtagelse er hvis nogle af reklamerne kommer fra Google. Hvis du er logget ind på en Google-tjeneste og du ser en reklame fra Google et sted på nettet, så er der en mulighed for at kender de dig personligt. Google er dog meget åbne omkring hvilken information de indsamler om dig, og de gør det nemt for dig se og rette i de interesser, de gætter på at du har, og helt at slå målrettet reklame fra. Det kan du gøre på denne side: https://adssettings.google.com