Vilkår

Brudd på spillereglene

Straffer mot en bruker for brudd på spillereglene kan påklages. Avgjørelsen av om en bruker har brutt spillereglene, er laget på eget skjønn Virtual Manager.

Kommunikasjon

Enhver kontakt og kommunikasjon med andre brukere på Virtual Manager er på ens eget ansvar. Virtual Manager er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som kan oppstå som et resultat av kontakt som har oppstått, eller blitt videreført gjennom Virtual Manager. Ingen beskrivelse.

Avslutning

Produkter og tjenester kjøpt på Virtual Manager kan ikke refunderes. Produkter og tjenester kjøpt via SMS / tekstmelding kan tilbakebetales innen 14 dager etter kjøpet, hvis de ikke har blitt brukt / aktivert.

Tekniske problemer

Brukeren har ikke rett til noen form for kompensasjon eller tilbakebetaling i tilfelle av tekniske problemer som gjør at området blir helt eller delvis ubrukelig. Virtual Manager kan ikke holdes ansvarlig for tap av data som er lagt inn eller lastet opp til nettstedet vårt.

Shoutcast

Meldinger sendt til vår Shoutcast kan fjernes ved skjønn av Virtual Manager, dersom våre ansatte anser innholdet av meldingene som upassende. Brukeren har ikke rett til noen form for kompensasjon eller tilbakebetaling dersom deres meldinger blir fjernet fra vår Shoutcast.

Email

Virtual Manager kan sende ut relevante utsendelser om Virtual Manager til emailadressen til registrerte brukere. Brukere kan deaktivere denne funksjonen når som helst.

Overføring av tjenester

Produkter og tjenester kjøpt på Virtual Manager kan ikke overføres eller selges til noen andre.

Disse vilkårene kan bli endret når som helst ved skjønn av Virtual Manager.