Villkor

Överträdelse av spelreglerna

Om man har blivit straffad för att ha brutit mot reglerna, så har man rätt till att överklaga. Det är dock Virtual Manager som fattar beslutet om reglerna har brutits eller ej.

Kommunikation

All kontakt och kommunikation med andra användare av Virtual Manager sker på eget ansvar. Virtual Manager är inte ansvarig för skador som skett pga av en kontakt som uppstått via Virtual Manager.

Ångerrätt

Det är ingen ångerrätt på produkter köpta på Virtual Manager. Det är dock 14 dagars ångerrrätt på produkter köpta via sms, om produkten inte är använd/aktiverad.

Tekniska problem

Det utgår ingen form för ersättning vid tekniska problem som gör siten helt elller delvist oanvändbart. Virtual Manager är ej heller ansvarig för förlorad data.

Shoutcast

Virtual Manager förbehåller sig rätten att ta bort meddelanden till Shoutout, om innehållet anses opassande. Det utgår ingen ersättning för borttagna meddelanden.

Emails

Virtual Manager får skicka relevanta mails vedr. Virtual Manager till din emailadress. Denna funktion kan när som helst deaktiveras.

Övertrassering

Produkter köpta av Virtual Manager är personliga och kan inte överlåtas.

Virtual Manager förbehåller sig rätten till att ändra ovanstående villkår.