Handel

Handel er en vigtig del i vejen til succes. Bruger man tid på at finde de rigtige spillere til de rigtige priser er der en god portion Credits at hente. Men det kræver at man kender markedet og ved hvilke type spillere der er i høj kurs.

For at købe en spiller skal du først finde spilleren. Dette gør du via avanceret spillersøgning. Når du har fundet en spiller du ønsker at byde på trykker du "Vælg handling" > "Byd på spiller" i øverste højre hjørne af spillerprofil-siden.

Når du byder skal du definere et bud og autobud. "Bud" er det antal Credits du ønsker at byde for spilleren. Autobud er det antal Credits du max ønsker at bruge på spilleren. Accepterer sælger dit bud startes der en auktion, som du fører med dit oprindelige bud. Lægger en anden klub et bud som er højere end dit oprindelige bud, men mindre end dit autobud overbyder systemet automatisk således, at du stadig er i førerposition i auktionen.

Autobud er naturligvis skjult for sælger.

Eksempel

Du byder 1000 Credits på en spiller og sætter autobud til 2000 Credits. En anden klub byder kort efter 1500 Credits. Systemet byder automatisk 1501 Credits for dig, da det nuværende bud (1500) er under dit autobud (2000).

Efter sælger har godkendt dit bud og derved startet en auktion, kan denne følges via Handel > Budoversigt > Auktioner. Det er her muligt at øge dit autobud hvis du har ændret mening. Du kan naturligvis følge med i hvor lang tid der resterer af auktionen.