Stadion

Dit stadion er en af din klubs vigtigste indtægtskilder. For hver hjemmekamp du spiller modtager du indtægterne fra salg af billetter. Antallet af tilskuere der ønsker at købe entrebillet til dine kampe påvirkes af følgende.

  • Antallet af medlemmer i din fanklub
  • Antallet af medlemmer i din modstanders fanklub
  • Din billetpris

Der vil altid være variation fra dag til dag på det præcise antal.

Billetpris

Jo billigere billetterne til dine kampe er, des flere personer ønsker at købe dem. Som udgangspunkt kan det bedst betale sig, at have billetprisen så lav som muligt. Men hvis du på et tidspunkt ikke længere har plads til alle de tilskuere der ønsker at købe billet, skal du overveje om det er bedre at sætte prisen op for at maksimere profitten.

Det er en god idé løbende at eksperimentere med forskellige priser. Hold øje med tilskuer-tallet og entreindtægterne efter hver kamp for at se hvad der giver mest.

Kapacitet

Hvis du ikke kan efterkomme efterspørgslen på dine billetter fordi dit stadion altid er fyldt, skal du overveje at opgradere det. Du går for eksempel glip af nogle penge hvis 1.000 tilskuere ønsker at købe billet og du kun har plads til 500.

Et stadion har 8 tribuner: 2 korte sider, 2 lange sider og 4 hjørner. Den samlede kapacitet er lig med summen af alle tribunernes kapacitet.

I takt med at du får brug for flere tilskuerpladser kan du købe opgraderinger til dine tribuner. Hvis du for eksempel opgraderer en hjørne-tribune fra niveau 2 til niveau 3 vil den samlede kapacitet stige med et bestemt antal.

En opgradering tager tid at gennemføre. Jo større opgraderingen er, des længere tid tager den. I den periode hvor opgraderingen finder sted er tribunen uanvendelig og den samlede kapacitet påvirkes derfor negativt. Du bør derfor overveje nøje hvornår du gennemfører dine opgraderinger. For eksempel vil det ikke være klogt at påbegynde en opgradering af en stor tribune lige inden du skal spille en kamp hvor du forventer alle billetter udsolgt.

Bane

Det er også muligt at opgradere sin fodboldbane. For hvert niveau du opgraderer din bane over niveau 1, reduceres risikoen for skader på banen med 2%.

Det betyder at en niveau 6 bane reducerer risikoen for skader med i alt 10%.