Sponsorer

Som i den virkelige verden kan du få en sponsor til at sponsere dit hold. Dette kan give lidt ekstra indtægter hver sæson og hvem vil ikke gerne have det?

Sponsorerne har et begrænset budget, de kan bruge på sponsorater. Derfor er de interesseret i at få størst mulig eksponering pr. Credit de investerer i sponsorater. Måden hvorpå sponsorerne måler eksponering er ud fra klubbers vifapoint. Jo højere vifapoint, jo højere eksponering - des mere vil de give for et sponsorat.

Eksempel

Klub A med 1000 vifapoint sender en ansøgning på 1000 Credits. Klub B med 2000 vifapoint sender også en ansøgning på 1000 Credits. Sponsoren vælger Klub B's ansøgning da han her får større eksponering (højere vifapoint) pr. Credits han skal investere.

Du kan sende ansøgninger til så mange sponsorer som du vil. En god idé er derfor at ansøge hos en eller to sponsorer med et meget lavt-sat beløb. På den måde undgår du, at du næste sæson står uden sponsorat - det er trodsalt bedre at have et lille sponsorat end ingen sponsorat overhovedet. Når du har lavet nogle "sikre ansøgninger" kan du tillade dig at satse mere i dine andre ansøgninger til andre sponsorer.

Husk: Et sponsorat varer kun én sæson. Derfor er det vigtigt at du husker at sende nye ansøgninger hver uge!

Du kan kun have ét sponsorat af gangen. Sponsorne uddeler sponsorater hver søndag aften og hvis din klub får mere end et sponsorat vil du automatisk få tildelt det bedste af disse. Sponsoratet udbetales umiddelbart efter sæsonens afslutning søndag kl. 17.